บริการของเรา
ออกแบบขวด
สร้างแม่พิมพ์
ผลิตขวด
ออกแบบฉลาก
ขั้นตอนการผลิตและระยะเวลา